Социално предприемачество

Арбитраж ЕООД изпълнява проект № BG05M9OP001-2.010-0116

„Овластяване на потребителя“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

Осигуряване на трудова заетост на лица в неравностойно положение на пазара на труда

Продължителност: 15 месеца (17.10.2018-31.12.2019)

Размер на финансиране: 249 212 лева

Национално финансиране: 37 381.8 лева

Eвропейски социален фонд: 211 830.2 лева

 


Slide background

test
08 юли 2014