Изпълнение на проект

Арбитраж ЕООД изпълнява проект BG16RFOP002-2.073-14000-C01

Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност

BG16RFOP002-2.073 – Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Обща стойност: 10000 лв., от които 8500 лв. европейско и 1500 лв. национално съфинансиране.

Начало: 09.09.2020
Край: 09.12.2020


Slide background

test
08 юли 2014