Brand identity

Силната идентичност на една марка е хармонична, и се преживява еднакво от всички хора, които имат досег с нея, както вътре, така и извън компанията.

В нея се усеща близост с корпоративната идентичност и тя дава израз на културата на организацията.

В днешния взаимосвързан свят потребителите искат да знаят откъде произлизат нещата. Трудно е да се гради идентичност на марката, откъсната от тази на компанията.

Също така в общо си преживяване на марката потребителите имат истински човешки взаимоотношения с хора, които работят в компанията – консултанти по продажбите, оператори в кол центъра, касиери, офис мениджъри и т.н. Способността на служителите да изпълнят обещанието на марката допринася за изграждането на нейната репутация и имидж.

Изследователските методи, които се използват, за да се установи как се възприема идентичността на марката, какво комуникират корпоративните и бранд символи и как това се отразява на имиджа и репутацията са и количествени, и качествени.

Изследванията върху организационната култура и поведение черпят от опита на различни традиции, като антропология, социология, културни и организационни изследвания. В разбирането на имиджовите асоциации с марката, се използват методи от когнитивната и социална психология.

Символите на идентичността на марката – име и лого, обикновено се измерват с качествено-количествен подход, в който качествения начин на събиране на информация се съчетава с количествена извадка. При тестване на името на марката се взимат пред вид няколко основни параметъра: асоциациите с името, степента на запомняне, лекотата на произнасяне, оригиналността, харесването и релевантността. При тестването на лого също така е важно да разберем какви са скритите значения, които потребителите намират в него и какви емоции оставя то след себе си.