Подобрете реализацията на идеите и измерете въздействието на рекламата

Когато сте пред пускане на нова рекламна кампания, клипът е изработен в някакъв вариант или пристига вече създаден, има поне няколко момента, за които да внимавате:

Какво ще бъде въздействието на този клип и цялостната кампания върху потребителите, възприема ли се както очаквате,

Достатъчно добра ли е реализацията на първоначалната идея, как в действителност реагират потребителите на отделните кадри,

Как разбират посланието ви,

Какво да очаквате като резултат?

За да се минимизират рисковете от пускането на новата рекламна кампания, да се рафинира изработката за максимално силно въздействие в желаната посока и да се оцени реалистично ефекта от провеждането на кампанията се правят предварителни тестове.

Нашият инструмент, AdPower е особено силен за тестване на телевизионни и видео клипове, като предоставя данни за реакцията на потребителите за всяка секунда от клипа.

Тестът се организира преди пускането на кампания. Участниците, потребители от желаната таргет група, се събират в зала за тестове и всеки изразява спонтанната си реакция с personal response meter. Докато гледат клипа, участниците в проучването гласуват непрекъснато moment-to-moment, след това отговарят на въпроси, споделят възприятия, асоциации, идеи както се организира това в едно качествено проучване. Можете да наблюдавате резултатите в графика, движеща се едновренно с гласуването на участниците. Видео файл с движещата се графика се предоставя заедно с резултатите.

Предварителният тест е диагностичен и се използва, за да се разбере и подобри въздействието на вашата реклама: харесването, релевантността, обвързаността с марката, емоционалното ангажиране и очакваните поведенчески промени в предпочитанието и купуването на марката.

След като кампанията се осъществи, е нужно да оцените нейната ефективност. Колко добре е запомнена? Била ли е харесана? Създава ли емоционална връзка? Разбрано ли е посланието ви? Влияе ли и как върху имиджа на марката, върху поведението на потребителите? Постигнати ли са конкретните цели на кампанията?

Проучването на ефективността и въздействието на рекламната кампания след нейното провеждане се осъщестява с количествено проучване с интервюта лице-в-лице или онлайн.