Създаване и развитие на продукти

Един продукт е в непрекъснат процес на развитие. Нови вкусове, комбинации от характеристики и съставки се опитват, тестват и въвеждат непрекъснато. Разбиране на потребителската реакция е нужно по време на целия процес – в развитието на идеята и продуктовата концепция, в рафинирането на продукта и в измерване на представянето му, след като е пуснат на пазара.

Инструментът ни EVOLVE работи във всички фази на развитието на продукта – в намирането на непокрити нужди, прехвърлянето им във възможности за нов продукт, дефинирането на ползите за потребителя и в оценката на успеха на новия продукт.

Идеация

Креативното изследване е подход и набор от техники, които включват и потребителите, и клиента. Тоналността е приповдигната, динамична и овластяваща.

В определянето на дизайна има многобройни възможности. Примерен метод, който използваме често и е утвърден в практиката, се състои в провеждането на творчески сесии с потребители, последвани от брейнсторминг уъркшоп с екипа на клиента, работещ по новия продукт.

Вариант при съвместната работа с потребителите е представител на екипа на клиента също да участва в творческите сесии.

Една сесия може да трае 2-3 часа или далеч повече – един ден, един уикенд.

Първоначалното брифиране е от голяма важност за насочването на съзнанието на участниците и освобождаването на творческата енергия. По време на сесиите се използват техники за релаксация и упражнения за увеличаване на енергията на ума.

Инструментите, които ползваме за дизайна на творческите сесии идват от областтите на синектиката, латералното мислене, разрешаването на проблеми и т.н.

Една идеативна сесия може да даде като резултат над сто идеи. Те се оценяват и някои от тях се развиват в продуктови концепции. Други могат да бъдат оставени за ползване в бъдеще.

Тестването на концепции помага да се оцени реакцията на потребителя към нов продукт или услуга преди тяхното въвеждане на пазара.Потенциалните потребители са таргет на изследването, което търси да научи какви са възприятията към продуктовата концепция, степента на харесване, оценката на конкретни характеристики, на цената и склонността към покупка.

В типичния случай се скринират няколко концепции, за да се избере тази с най-голяма верятност за успех и да се предложат възможни подобрения.

Този вид изследване дава и информация за таргет групите, за които вашият продукт е най-привлекателен.

Обикновено тестването на продуктови концепции започва с качествено проучване и е последвано от количествена оценка.

Тестове на вкусовите възприятия, на ползването на продукта или услугата, на потребителското преживяване (CX)

Продуктовите тестове са безценни в създаването на нови продукти и рафинирането на съществуващите и можете да ги използвате непрекъснато, за да подобрявате представянето на продуктите си и да постигнете превъзходство над конкурентните.

За храни и напитки в същността си това са тестове на сензорните възприятия.

За дълготрайни продукти това са тестове върху ползването.

Най-честият метод за дизайн, използван за намаляване стойността на проучването, е sequential monadic designs. В този дизайн всеки участник оценява два продукта един след друг.

Монадическият дизайн фокусира вниманието на участника върху един продукт. Това е обичайният метод при тестването с посещения в дома.

Друга популярна вариация в дизайна на продуктови тестове включва първоначална оценка на един продукт и в следващия етап сравнение с втори продукт.

Тестване на сайтове (UX)

Този тип тестове се провеждат за сайтове, прототипи на сайтове и мобилни приложения. Тестът включва тестване на навигацията, съдържанието и общото преживяване. Добър метод за обстойна оценка е провеждането на теста с модериране. Участниците мислят на глас, докато извършват определени задачи. Лицето и гласът им, заедно с движенията им по екрана се записват за анализ.

За оценка на конкретни функции се провеждат AB или мулти-вариантни тестове, които могат да бъдат реализирани онлайн. При онлайн тестовете се създават и heat maps, с данните от кликовете.

Тестването на опаковки се провежда обикновено като самостоятелно проучване за пълна диагностика на влиянието на опаковката върху избора на потребителите.

При симулация на рафта се наблюдава и измерва степента, с която опаковката привлича вниманието на потребителя и се отличава от останалите марки.

Какво ще бъде въздействието върху честотата на покупка на купуващите марката, в каква степен опаковката ще промени покупателното поведение на потребителите, които купуват категорията и в каква степен привлича нови потребители към марката, това са все въпроси, на които това изследване отговаря.

Диагностиките включват привлекателност на опаковката, комуникиране на ползите на продукта, функционалност – лесно ползване и съхранение, позициониране на марката – емоции, имидж, релевантност.