Tag: Възприятие на цената


сеп

17

2014
Промоцията: какво става след голямото намаление

Промоцията: какво става след голямото намаление

В краткосрочен план големите намаления продават. В дългосрочен - променят възприятието на цената и дори поведението на потребителите.