Tag: Идентифициране на потребителя с марката


окт

21

2018
Идентифицирането на потребителя с марката: Води ли до по-силна връзка и лоялност?

Идентифицирането на потребителя с марката: Води ли до по-силна връзка и лоялност?

На теория идентификацията на потребителя с марката е определящ фактор за силна връзка и лоялност към тази марка. В нашите изследвания искахме да потвърдим дали идентификацията на потребителя с марката има роля в изграждането на връзката с марката, в установяването на лоялност и склонност да се плати по-висока цена. Тестовият ни модел на идентифицирането на потребителя с марката включва: самоидентичност, групова идентичност, общи ценности, стремежи.