Tag: изследователски методи


май

10

2019
Как да достигнем до вътрешния свят на потребителите: феноменологичният подход

Как да достигнем до вътрешния свят на потребителите: феноменологичният подход

Имат ли потребителите отговор на въпроса защо купуват една или друга марка? В последните години постулатите на поведенческата икономика (behavioral economics) се довеждат до крайност като се твърди, че това, което определя поведението изобщо не е достъпно за съзнателно изследване. От гледната точка на Система 1 потребителското поведение зависи от контекста, доминират емоциите, усещанията, спомените се променят, когато са припомнени при различни обстоятелства. Позитивизмът с основополагащото си вярване, че потребителите могат да дадат отговор, обясняващ поведението им, е оспорван.