Медиа проучвания

Радиостанциите тестват регулярно своите музикални библиотеки. Ние провеждаме музикални тестове със системата ни за измерване на индивидуалната реакция (personal response meter system). Участниците са поканени в централна локация (нашия офис или конферентна зала в хотел). Те слушат кратки, 8 секундни сегменти от тестваните песни и гласуват за всеки един от тях. Обикновено се тества цялата библиотека. Тестът включва също и типични песни от плейлист на кокурентни радиостанции, музикален стил и клъстери от радио предавания и общи въпроси за слушането на радио и имидж на радиостанциите.

Тестът продължава обикновено около 2 часа и половина. Резултатите се визуализират на клиента, докато участниците гласуват.