Slide background

Методологии

Изследваме живота на марката във всичките му етапи.

Създаване и развитие на продукти: Методологиите ни ви помагат в създаването на нови продукти и услуги, варианти на марката и оптимизации на портфолиото. Работят на всички етапи – намиране на идеи и потребителски нужди, дефинирането на ползи за потребителя, разработването на продуктови концепции, склиниране на концепциите, оценка на възприемането на новия продукт или продуктов вариант. Тези инструменти включват идеация за създаване на идеи за нови продукти, тестване на продуктови концепции, тестване на вкусови възприятия, ползването на продукта или услугата, на потребителското преживяване (CX), тестване на сайтове (UX), тестване на опаковки и т.н.

Научете повече за проучванията за развитие на продукти

Свързани с преживяването на потребителя е разбирането на удовлетвореността и лоялността.

Научете как измерваме удовлетвореността и лоялността

Usage & Attitudes проучвания са необходими за общото разиране на начина на ползване на категорията.

Ценовите изследвания разкриват какво стои зад възприятието на цената и подкрепят решенията за ценова стратегия и определяне на цената.

Още за изследването на цената

Управление на марката: Какво съдържа марката? Какво кара хората да купят една бутилирана вода, а не друга? И двете удовлетворяват същата нужда. Марката ни докосва. Като израз на доминираща идея, ценност, вярване в личен или човешки план, тя се свързва с някакъв аспект от нашата същност. Успешната марка прави това на дълбоко ниво и говори с по-универсален глас. Завладяващо е да деконструираш марка и да дешифрираш човешките впечатления, възприятия и връзки. Това е широка област и най-често използваните методологии включват: позициониране на марката, преживяване на марката, имидж и здраве на марката.

Измерваме емоционалните и рационални поведенчески аспекти на връзката потребител-марка. Да, вярваме, че марката може да има личностни аспекти и също търсим културните значения и знаци, които марката оставя с комуникацията си и установените начини на употреба.

Още за изследване на марката

Създаването на идентичност на марката е процес на постоянно взаимодействие между нашата визия за това кои сме ние като марка и компания и отражението на тази визия в съзнанието на потребителите. Заедно с идеята ни за нас самите и нейните визуални символи (име, лого, дизайн), нашата организационна култура също влияе върху потребителското преживяване на марката. Възприемайки сигналите, които им изпращаме, в съзнанието си потребителите създават и пре-създават имиджа и репутацията на марката, изграждайки нейната идентичност.

Още за идентичността на марката

Реклама и комуникация: Може да се каже, че една история е толкова добра, колкото добре е разказана. Като разберете въздействието на комуникацията на вашата марка, как се възприемат посланията ви и какви следи оставят, можете да подобрите своята реклама. Нашите инструменти измерват различните нива на реакция към рекламата – емоционално, рационално и поведенческо и ви дават задълбочена оценка на рекламния клип и кампания. Преди началото на рекламната кампания се прави диагностичен предварителен тест, за да се проучи очакваното въздействие. След приключването й се провежда количествено проучване, което да измери ефективността й.

Още за тестване на реклама и комуникация

Медиа проучвания: Медиите бяха първата ни любов. В продължение на години поддържахме мулти-медийни рейтинги, съчетани с потребителски данни за потребление и начин на живот. Провеждаме изследвания на медийното потребление, за развитие и оценка на програмно съдържание, за преживяването на аудиторията. За радио провеждаме музикални тестове и проучвания за идентифициране на нови формати.

Научете повече за музикалните тестове