Ценови изследвания

Каква е правилната цена за нашия продукт? Този въпрос изниква често.

За разбиране на възприятията на потребителите към цените в конкурентната пазарна среда много полезни са качествените проучвания. С дълбочинни интервюта, етнографски наблюдения и групови дискусии можете да установите какви са ориентирите, по които потребителите съпоставят цените във вашата продуктова категория. Повече за ценовите ориентири можете да прочетете тук.

Количествените методи, които обикновено препоръчваме са: Ценовата чувствителност на Ван Вестендорп, BPTO и конджойнт.

Измерването на ценовата чувствителност на Ван Вестендорп е лесно за прилагане и дава ясни резултати. С този метод се определят абсолютните ценови прагове и оптималния ценови диапазон.

BPTO

Основното предимство на BPTO е, че позволява да се оцени еластичността на цената спрямо цените на конкурентите. Получената финална цена може да се интерпретира и като стойност на марката.

Ценообразуване, базирано на конджойнт анализ

С конджойнт анализа цената се взима предвид в съотношение с продуктовите атрибути и марката. Този метод изисква специален софтуер и е по-сложен за изпълнение. Видовете конджойнт, които препоръчваме, са choice-based и adaptive.