Slide background

Инструменти

Използваме комбинация от методологии, за да следваме променящия се потребител в контекста на неговата среда и културна общност

Качествени – етнография, креативни сесии, групови дискусии, дълбочинни интервюта, онлайн дискусии и активности

Количествени – CATI, лице-в-лице, интервюта на изхода на магазина, интервюта в централна локация, онлайн

В анализа на данните използваме регресионни и клъстърни анализи и многомерно скалиране, за предвиждане на предпочитанията в избора на продукт създаваме конджойнт изследвания.

Онлайн проучвания – качествени и количествени в bganketa.com, потребителски общности, създадени за клиента

Ресурси

Разполагаме с национална мрежа от квалифицирани анкетьори.

В офиса ни в София имаме зала за качествени проучвания, оборудвана с еднопосочно огледало, звук и видео.

Нашата CATI система интегрира звукови файлове за прослушване от респондентите и записва техните отговори на отворени въпроси.

Системата ни за измерване на индивидуалната реакция (personal response meter system) улавя спонтанната реакция на отделния респондент, непрекъснато, на всяка секунда, и същевременно визуализира резултатите.