ное

09

2021
Защо бихте искали да знаете в какви връзки са потребителите с вашата марка? Как това помага за управлението на марката

Защо бихте искали да знаете в какви връзки са потребителите с вашата марка? Как това помага за управлението на марката

В процеса на ползване на една марка потребителите неизбежно влизат във взаимоотношения с нея. В нашето изследване на над 5000 връзки на потребители с марки установихме, че 29% от връзките са емоционални и приятелски, 5% са враждебни и 66% са функционални с малко емоции, някои по-приятелски от други, но всички лесни за прекратяване от потребителя. Типовете връзки потребител-марка са многопластови и всеки изисква специфичен начин на изграждане на марката и комуникация с потребителя.


сеп

03

2020
Необяснимо привличане: С какво архетипите могат да помогнат на продажбите

Необяснимо привличане: С какво архетипите могат да помогнат на продажбите

Дори и незнайно за вас, зад успеха на вашата марка може да стои архетипен тип връзка. Защо съзнателно да не използвате силата на архетипите в своя маркетинг и изграждането на марката си? Три стъпки как да го направите.


май

10

2019
Как да достигнем до вътрешния свят на потребителите: феноменологичният подход

Как да достигнем до вътрешния свят на потребителите: феноменологичният подход

Имат ли потребителите отговор на въпроса защо купуват една или друга марка? В последните години постулатите на поведенческата икономика (behavioral economics) се довеждат до крайност като се твърди, че това, което определя поведението изобщо не е достъпно за съзнателно изследване. От гледната точка на Система 1 потребителското поведение зависи от контекста, доминират емоциите, усещанията, спомените се променят, когато са припомнени при различни обстоятелства. Позитивизмът с основополагащото си вярване, че потребителите могат да дадат отговор, обясняващ поведението им, е оспорван.


окт

21

2018
Идентифицирането на потребителя с марката: Води ли до по-силна връзка и лоялност?

Идентифицирането на потребителя с марката: Води ли до по-силна връзка и лоялност?

На теория идентификацията на потребителя с марката е определящ фактор за силна връзка и лоялност към тази марка. В нашите изследвания искахме да потвърдим дали идентификацията на потребителя с марката има роля в изграждането на връзката с марката, в установяването на лоялност и склонност да се плати по-висока цена. Тестовият ни модел на идентифицирането на потребителя с марката включва: самоидентичност, групова идентичност, общи ценности, стремежи.


сеп

17

2014
Промоцията: какво става след голямото намаление

Промоцията: какво става след голямото намаление

В краткосрочен план големите намаления продават. В дългосрочен - променят възприятието на цената и дори поведението на потребителите.Page 1 of 212